คลังเก็บบล็อก

ฮุฮิ : เสียงสะกิดถามจากข้างกองไฟ

ท่าน mafee ขอรับ

ข้าพเจ้าขออนุญาตนำความรู้สึกที่ตกกระทบจากดักแด้ในอ่างน้ำวางแผ่ลง ณ พลาเน็ตทาเรี่ยม  ด้วยสำรวมใจไว้ว่า  ท่านคงไม่เคืองขุ่นที่เยาวมิตรนักอ่านแห่งท่านบังอาจกล่าวความออกไปโดยท่านหาได้ไต่ถามหรือใคร่รู้แม้คำ Read the rest of this entry

โฆษณา