คลังเก็บบล็อก

FW Mail : Meaning of Wife

The meaning of Wife………..55555……….hahaha………………………

ความหมายของคำว่า เมีย ภาษา อังกฤษ เรียกว่า Wife แปลได้ความว่า
———————————————————————————————————–
W มาจาก without แปลว่า นอกเหนือจาก
I มาจาก Information แปลว่า การแจ้งให้ทราบ
F มาจาก Fighting แปลว่า การต่อสู้ (ทะเลาะ)
E มาจาก Every day แปลว่า ทุกๆวัน
รวมกันแล้วก็จะได้ Without information fighting every day
คำว่าเมียจึงแปลเป็นไทยได ้ใจความว่า หาเรื่องทะเลาะได้ทุกๆวัน โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า (ไม่มีเหตุผล)
         
ทำใจเถอะนะ

Technorati Tags: