คลังเก็บบล็อก

กล่อมใจ : เพลงเงา

☉ดั่งเงาเจ้าลับราง…เลื่อมงำอำพราง
ไม่เห็นเลยแม้ธุลีใจ
คว้างวนค้นไป…ราวคนสิ้นไร้
อยู่ไหนมิ่งมิตรกัลยา
มองเดือนลับลา…ยิ่งใจเหว่ว้า
ปริ่มว่าชีวาม้วยมรณ์
ฟังเถิดบังอร…สดับคำวอน
มาอ้อนถึงรั้วเรือนชาน
อยู่ไหนเยาวมาลย์…ไยลับหลังม่าน
เพลงขานครวญคร่ำร่ำไร
บอกว่ายากนักหัวใจ…จะพร่ำอย่างไร
จักให้ตรงใจปรารมภ์
ยิ่งดึกน้ำค้างพรม…จะยิ่งหนาวลม
ยิ่งจมเทวษอาดูรย์
อ้าเดือนจำรูญ…เคยผ่องเพริศพูน
กลับสูญเลือนดับลับลา
ราวไม่นำพา…ลืมแล้วกานดา
คนเคยคลอกลอนวอนฟัง
แม้นเจ้าชิงชัง..ลับหลังม่านบัง
ปล่อยคนคอยคว้างร้างลอย
ให้เหงาเฝ้าคอย…ครวญเพลงเศร้าสร้อย
จะร้อยพจีพลีมา
สดับเถิดดวงชีวา…เสียงนั้นฟังว่า
เจียนอาสัญแล้วแก้วใจ ฯ

เรือนแม่พลอย : ดั่งเงา