Category Archives: Whisper

รำพึง : เส้นด้ายแห่งความรัก

เธอบอกว่า..

สายลมร้อยเส้นด้ายแห่งความรัก
ถักทอไว้เต็มท้องฟ้า

เฝ้ามองอยู่เป็นนาน

เส้นด้ายแห่งความรักหลากสี
พาดผ่านโค้งฟ้า

จากขอบฟ้าไกลโพ้น
มาขอบฟ้าฝั่งนี้

ราวรุ้งร้อยพันเส้นสาย
ริ้วรัดสบัดลาย
สอดสายสลับสี

อยู่ที่ไหนกันเล่า
เส้นด้ายแห่งความรักของฉัน

เฝ้ามองอยู่เป็นนาน
กลับหาไม่เห็นมี!

ก ร ะ ท่ อ ม ธุ ลี ดิ น
บ้านพรายแสง : คำตอบจากสายลม

Technorati Tags: ,