Category Archives: misc.

My Works


รุกฆาต
ค้นหาความหมายชีวิตผ่านวิถีแห่งหมาก

เด็กหนุ่มสงสัยว่าชีวิตคืออะไร? แทนคำตอบ อาจารย์ผู้เฒ่าบอกให้ศิษย์น้อยออกเดินทางค้นหาด้วยตนเอง เด็กหนุ่มออกเดินทางเผชิญโลกทั้งยังอ่อนประสบการณ์ ทั้งหมดที่เขามีคือสิ่งที่เขาออกเดินทางค้นหา เขาพบอะไร?

รุกฆาตเป็นนิยายเรื่องแรกผู้น้อยฝึกฝนพลังยุทธ์ ขอเวลาอีกช่วงจักขัดเกลาให้สาสมใจสักครา