Category Archives: Coffee Brake

กาแฟปาท่องโก๋ : เขียน

☉เขียนชมน่านิยม………..ยกย่อง
เขียนด่าแหมอยากถอง……น่าทุ้ง
เขียนเหน็บเจ็บกระดอง……แปลบจี๊ด ปวดใจ
เขียนอะไรขอเพียงมุ่ง…….เขียนได้ อ่านดี ฯ