Category Archives: Blograll

ของฝากจากทางร้าน

กรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ กรอบหนึ่ง อาจมีประโยชน์แค่เป็นที่ฝากคำทักทาย 

สหายแวะเยี่ยมเยือน  กลับนำผลไม้อักษรติดมือมาฝากหลายชะลอม  รสชาติดีนัก   ขออนุญาตนำมาวางไว้หน้าร้าน  เป็นของฝากติดไม้ติดมือลูกค้าที่ผ่านไปมานะขอรับ

คารวะ    

โฆษณา