Category Archives: ระบำอักษรา

ระบำอักษรา : ท่านคั่น/สายน้ำหนุ่ม

ริ้วรางพร่างพริ้วเป็นริ้วลอก
สัพยอกลอกลมที่ห่มสาย
ลมหยอกเหย้าเคล้าผิวเป็นริ้วลาย
กระเพื่อมสายส่ายพริ้วเป็นริ้วคลื่น

Read the rest of this entry