Category Archives: ริมรั้วตำลึง

บุญแรก

bunrak

๏ แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบหยิบมากล่าว
ขอบอกเล่าเนื้อความตามวิสัย
รุ่งแสงทองส่องฟ้าอยู่ไรไร
สายลมโลมปลายไม้ก็ไหวโยน

เสียงไก่ขันลั่นขานกังวานรับ
สายทองจับกระท่อมจากฟากกระโน้น
ลอยควันไฟอ้อยอิ่งอยู่อิงโอน
อุษาโชนชายแสงแรงอรุณ

แม่ตื่นมาเตรียมกับข้าวแต่เช้าตรู่
ขลุกข้างเตาเฝ้าดูอยู่ผลันผลุน
เสียงปิ่นโตตึงตังก็ดังดุน
เช้าวันบุญแรกรับการกลับมา

มีเรื่องราวบอกเล่าแต่เก่าก่อน
ในนรกแรงร้อนฟอนตัณหา
เป็นที่อยู่หมู่เปรตเวทนา
ใช้กรรมาก่อนเลยเคยกระทำ

ทรมานอดอยากปากแห้ง
ทิ่มแทงสิ้นทนจนหนำ
แผดร้องโหยหวนครวญคำ
กว่าจักจบกรรมสิ้นเวร

ครั้นถึงเดือนสิบแรมค่ำหนึ่ง
ท่านจึงปล่อยมาหาหลานเหลน
ให้เวลาสิบห้าวันกันเกณฑ์
อันเปนเพลาหาครอบครัว

ลูกหลานเหลนลู่อยู่ทางนี้
ร่มเย็นสุขดีมีบุญหัว
สำนึกก็ด้วยบรรพบุรุษตัว
ปู่ย่าตายายทั่วที่ให้มา

เตรียมส่ำสำรับไปวัด
ขนัดสดับคำธรรมเทศนา
จากนั้นรวมขนมไว้ในศาลา
หลังฉันเพลจึงมา ‘ชิงเปรต’ กัน

ที่กล่าวเกริ่นก็เพลินมาเกินแล้ว
ยินเสียงแจ้วกวักมืออยู่หือหัน
ต้องเลิกโม้รีบไปเดี๋ยวไม่ทัน
แม่เรียกฉันลั่นมาตาเขียวแล้ว! ฯ

อ่านเรื่องเล่าเจ้ากะปิไปชิงเปรต

Technorati Tags: