Category Archives: กลอน

ตะวันส่องฉาย : เธอคงเป็นเหมือนกันใช่ไหม?

เธอคงเป็นเหมือนกันใช่ไหม..?
นั่งในรถไฟฟ้า ไม่รู้เอาสายตาไว้ที่ใด
ก็ก่อนนั้นเคยมีกันและกันใกล้
นั่งคุยกันไป..ตลอดทาง

Read the rest of this entry

โฆษณา