Category Archives: The Silence Flute

The Silence Flute : สร้างรัง

Inspired by Water

จวนมืดแล้ว
ผืนน้ำเรียบสงบ
เพื่อนบ้านข้าพเจ้ายังคงช่วยกันสร้างรัง

นกกาบแคคล้ายนกเป็ดน้ำแต่ตัวเล็กกว่า ชอบดำผุดดำว่ายมากกว่าบิน ชีวิตประจำวันของมันจึงมุดไปมุดมาอยู่ในบ่อน้ำ หากจะต้องบินก็บินแค่ไปหาอีกแหล่งน้ำ ก่อนบินจะกระพือปีกใช้ตีนพุ้ยน้ำไปสักระยะคล้ายเครื่องบินเล็กแล่นบนรันเวย์ ส่งเสียงแหลมร้องถี่ ๆ

บ่อน้ำหน้าขนำข้าพเจ้ามีนกกาบแคคู่หนึ่งมาอาศัยได้สักพักแล้ว พวกมันคงเพิ่งออกเรือน ทั้งสองดำผุดดำว่ายอยู่ใกล้ ๆ กันทั้งวัน มุดลงไปใต้น้ำสักพักผุดขึ้นมาก็ว่ายหากัน

เที่ยงวันแดดจัดจ้าผิวน้ำสะท้อนเงาเป็นประกาย

ข้าพเจ้าพักตาจากจอหันมองคิดไปว่าพวกมันคงเพิ่งรู้รสรักตามประสาข้าวใหม่ปลามันจึงไม่ยอมห่างกันเช่นนั้น

อีกหลายวันต่อมาจึงได้พบว่ายามที่พวกมันผุดขึ้นจากน้ำว่ายหากันมันคาบอะไรบางอย่างขึ้นมาสุมไว้ด้วยกันจนเป็นก้อนกลมจมอยู่ใต้ผิวน้ำเสียเก้าส่วนมีส่วนพ้นน้ำคล้ายเกาะเล็ก ๆ เพิ่งพบว่าที่พวกมันคาบขึ้นมาเป็นเศษสาหร่าย เป็นผลงานการก่อสร้างมหัศจรรย์ที่สามารถทำให้วัสดุจากก้นบ่อลอยน้ำได้

อีกหลายวันต่อมาจึงเห็นไข่ขาวฟองจิ๊วสามสี่ฟองวางอยู่บนเกาะขนาดเล็กนั่น

พวกมันยังใช้เวลาทั้งวันช่วยกันคาบเศษสาหร่ายขึ้นมาสุมเติมเกาะของพวกมันตลอดเวลา

อาทิตย์อัสดง นกกาเงียบเสียงไปแล้ว เงาน้ำสะท้อนตามหลังนกกาบแคทั้งสองไปเป็นสาย ว่ายตรงไปยังรังของพวกมัน ตัวถึงก่อนปล่อยสาหร่ายลงแล้วจิกจัดแต่งรอบ ๆ ไข่ฟองขาวใบจิ๋ว อีกตัวชะงักสาหร่ายยังคาปากหันมองข้าพเจ้า..

ข้าพเจ้าส่งยิ้ม..

Technorati Tags: ,