Monthly Archives: สิงหาคม 2008

โองการแช่งทรราช

dem

๏ โอมอดิสรวิเศษสิทธิ์ เรืองฤทธิรงค์ คงมหินทรานุภาพ บำราบหล้ามัฆวาน รานมนุษย์ระย่อ ยอบอยู่แทบบาท หวาดส่ำสยอง ครองสามโลกสิ้น นฤบดินทร์อัญเชิญเทอญ ฯ 

๏ หลั่งอุทกลงแม่ธรณี กราบองค์บดี
วิสิทธิศรีมเหศวร

ลุฤกษ์เวลาอันควร เบิกความกระบวน
แช่งบอกองค์เทพลงทัณฑ์

แผ่นดินนี้เป็นดั่งแม่ขวัญ ได้ฝากชีวัน
เราถือกำเนิดเกิดกาย

ผู้ใดบำรุงเรืองราย จงสุขสบาย
เลื่องยศลือยิ่งยืนนาน

เภทภัยบ่มาแผ้วพาน ทั้งพงศ์วงศ์วาน
สราญเปรมสุขสถาพร

ผู้ใดใจคดจงมรณ์ จบหัตถ์ไหว้วอน
องค์เทพลงทัณฑ์ทำลาย

ช่อราษฎร์บังหลวง  จงตาย
หลอกล่อประชาชน  จงตาย
ขายชาติขายแผ่นดิน จงตาย
ขายสิทธิ์ซื้อเสียง   จงตาย
ดึงฟ้าลงต่ำ   จงตาย
แก้กฏหมายช่วยพวกพ้อง จงตาย

อย่าได้ผุดได้เกิด!

๏ โอมเทวะบันดาล ชาญอาญาสิทธิ์ เรืองฤทธิ์ลงทัณฑ์ บั่นเศียรให้สิ้น เสี้ยนลิ้นสะบั้น ตัดขวัญให้ขาด ครอบครัวเครือญาติระส่ำระสาย อย่าหมายคืนสุข จงทุกข์เคืองเข็ญ อย่าได้เห็นเดือนตะวัน จงตกนรกโลกันตร์ ไปชั่วกัปกัลป์ ขอองค์เทพลงทัณฑ์ ตายชั่วสามวันเจ็ดวันเทอญ ฯ

Picture : เรือนแม่พลอย