Monthly Archives: มิถุนายน 2008

เลือนราง

๏ เลือนราง..เลือนราง..
มองหมอกพร่าพรางแล้วจางหาย
เลื่อนลับวับว่างพร่างพราย
เริงร่ายอยู่ในอุปาทาน

เสาะหาอันใดกันเล่า..
ที่เฝ้าลิ้มรมณ์ขมหวาน
โลดแล่นเรียนโลกโตรกธาร
ผ่านวารเยี่ยงวรรณวเนจร

ค้นหาสิ่งใดในตน..
ดั้นด้นค้นไปใต้หมอน
พลิกพ้นคนคดกี่บทตอน
เรียนร้อนรู้เย็นเห็นจริง

หลับตาเสียเถิดสหาย..
ปล่อยกายผ่อนใจในความนิ่ง
โลกกว้างทางไกลนั้นไหวติง
แท้จริงเพียงผ่านหลังม่านตา ฯ

@ จี-รา