Monthly Archives: เมษายน 2008

เงาอักษรกระบี่

สนธยากำลังจะลาลับ
หมู่บ้านชนบทเปลี่ยวเหงา
กระบี่ทอดเงาในแสงเจิดจ้าเดียวดาย
สายลมตะวันตกพัดชายเสื้อไสว

เพียงหัวใจระอุอุ่น
ร่อนเร่พเนจรในโลกกว้าง
..

ความอ้างว้างเช่นนี้..มีใครเข้าใจ?

‘ฟ้าเวิ้ง’