Monthly Archives: มกราคม 2008

อิล่อยป้อยแอ : นายกฯ ประชาธิปไตย

ใต้เท้าขอรับ

ผู้นำประเทศยุคนี้มีชื่อว่านายกรัฐมนตรีขอรับ  สยามประเทศ เอ่อ..ประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยหลังการเลือกตั้งทั่วประเทศ (เกิดขึ้นก่อนกระผมมาถึงประมาณหนึ่งเดือน) Read the rest of this entry