Monthly Archives: กันยายน 2007

อรุณสวัสดิ์ : ขวัญข้าว

วันนี้แปลกดี..
เป็นวันสิ้นเดือน..ทั้งยังเป็นวันอาทิตย์..
เหมือนเปิดโอกาสให้ได้มีเวลานั่งทบทวน..หลังจากปล่อยเวลาไล่จี้เราจนไม่เป็นอันตั้งตัวตั้งใจมาตลอดเก้าเดือน

ได้รับถ้อยความอุ่น ๆ จากสหายพี่สาม เหมือนรับทานข้าวหอมกรุ่นจากหม้อดินที่เพิ่งปลงจากเตา 

นานแค่ไหนแล้วขอรับที่เรากินข้าวโดยหาได้คิดถึงข้าว 

ความสนใจของเราไปกอดรัดอยู่ที่กับข้าวแลเรื่องราวสนทนาเสียจนน้อยครั้งจะชายตามองข้าว   ข้าวกลับกลายเป็นอะไรสีขาว ๆ บนจานซึ่งไร้ตัวตน  อาจลืมไปแล้วเสียซ้ำว่ารสชาติเป็นเช่นไร

พี่สามนำความระลึกรู้ย้อนกลับไปหาที่มาของชนพื้นถิ่น ณ ดินแดนสุวรรณภูมิอันคือต้นกำเนิดแห่งเราท่าน  ลองสดับขอรับ

Read the rest of this entry